Het is van belang om te weten dat de tarieven kunnen verschillen per opdracht. Het tarief voor loopbaanbegeleiding, outplacement of sollicitatiebegeleiding is afhankelijk van de behoeften en wensen van de coachee en de werk- of opdrachtgever. Onderstaande tarieven zijn enkel een voorbeeld om een beeld te geven van wat de mogelijk kosten kunnen zijn. Voor alle varianten van begeleiding geldt dat er een maatwerktraject overeengekomen kan worden. Het intakegesprek waarin de wensen besproken worden is eveneens kosteloos.

Loopbaanbegeleiding
Het standaard traject 
– Intakegesprek: kosteloos
– Duur traject: circa 10 weken
– Aantal sessies: 8 sessies van 1,5 uur per sessie
– Kosten: € 2.750,- exclusief BTW, inclusief materiële kosten 
– Reiskosten: € 0,19 per kilometer
– Exclusief eventuele kosten voor de locatie

Outplacement
– Intakegesprek: kosteloos
– Duur traject: afhankelijk van het vertrekpunt (3, 6, 9, 12 maanden)
– Kosten: € 3.300,- exclusief BTW op basis van 3 maanden
– Reiskosten: € 0,19 per kilometer
– Exclusief eventuele kosten voor de locatie

Sollicitatiebegeleiding
– Intakegesprek: kosteloos
– Duur traject: circa 4 weken
– Aantal sessies: 4 sessies van 1,5 uur per sessie
– Kosten: € 825,- exclusief BTW, inclusief materiële kosten
– Reiskosten: € 0,19 per kilometer
– Exclusief eventuele kosten voor de locatie

Algemene voorwaarden
MB-advisering is verbonden aan de NOLOC beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals. Dit betekent dat de algemene voorwaarden op alle opdrachten van toepassing zijn. Daarnaast zijn de gedragscode en klachtenregeling van de NOLOC van toepassing. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier.