Naast loopbaanbegeleiding biedt MB-Advisering outplacementtrajecten aan. De essentie van een outplacementtraject is dat ik werkgevers ontzorg op het gebied van de intensieve begeleiding van medewerkers naar een nieuwe plek, bij een andere werkgever. Persoonlijk contact, aandacht en maatwerk zijn belangrijke voorwaarden die bijdragen aan succesvolle outplacement.

De keuze voor outplacement heeft een ander doel dan loopbaanbegeleiding. Outplacement wordt in de meeste gevallen op initiatief van de werkgever ingezet. Redenen die mee kunnen spelen zijn: een reorganisatie waardoor een functie(s) niet meer beschikbaar/niet meer passend is, een conflict tussen werkgever en werknemer, disfunctioneren of een andere reden waardoor het nodig is dat er begeleiding naar een andere baan bij een andere werkgever wenselijk is. 

Traject en werkwijze

Voorop staat maatwerk. Iedereen is uniek. Zo ook ieder vertrekpunt voor outplacement. Er bestaat geen standaard traject. Wel is er een rode draad te herkennen dat in ieder outplacementtraject terug komt.

1) Intakegesprek
Tijdens het (gratis) intakegesprek maken we enerzijds kennis met elkaar. Afhankelijk van het vertrekpunt van de outplacement is het mogelijk om de gesprekken afzonderlijk met elkaar te voeren. Anderzijds is het de bedoeling dat we verkennen in welke context het vraagstuk zit. Als MB-Advisering de opdracht gegund krijgt worden er nadere afspraken gemaakt en er wordt een offerte opgesteld. De afspraken hebben betrekking op de totale duur van het traject (3, 6, 9, 12 maanden of anders) en het aantal contactmomenten tussen de werknemer en de coach (1 keer per week, 1 keer in de twee weken of anders). Het maken van afspraken wat betreft de locatie van de begeleiding behoort ook tot de opties.
Wist je dat…


Zorgvuldige outplacement eveneens een bijdrage levert aan goed werkgeverschap? Het geeft het signaal af dat je als werkgever:

Weloverwogen zorg biedt aan vertrekkende medewerkers.
Een juridische strijd wilt voorkomen, die vaak financieel onaantrekkelijk is.
Andere collega’s laat weten dat er zorgvuldig om wordt gegaan met personeel.

2) Het traject
De start van het traject en welke interventies of instrumenten worden ingezet is wederom afhankelijk van het vertrekpunt. Elementen die in ieder traject aan bod komen zijn:
– verwerking van het (komende) vertrek bij de huidige werkgever;
– het inzichtelijk maken van ambities, mogelijkheden, kwaliteiten, overtuigingen, belemmeringen, valkuilen;
– het opstellen van een zoekprofiel, een cv en motivatie(brief);
– het benutten van online media bij het vinden van een nieuwe baan; en
– training in het voeren van sollicitatiegesprekken.

Tussentijds rapporteert MB-advisering aan de werk- of opdrachtgever over de voortgang en over uitgevoerde interventies. Het gaat hier om procesmatige vorderingen. De inhoud is persoonlijke en vertrouwelijke informatie.

Instrumenten

Er zijn veel verschillende instrumenten beschikbaar die ingezet kunnen worden. De instrumenten die toegepast worden zijn afhankelijk van het soort persoon en de huidige situatie/gemoedstoestand van een persoon.

Jezelf leren kennen
Het werken met de logische niveaus (Bilts and Bateson), het werken met waarden, het werken met kernkwadranten + verdiepingsslag en het biografisch werk zijn voorbeelden van instrumenten waarmee een persoon zichzelf beter leert kennen. Er gaat ontdekt worden waar diepere (kern) kwaliteiten liggen en wat echt belangrijk is in het leven.

Een persoonlijke boost
Naast de instrumenten die er voor zorgen dat een persoon opnieuw kennis maakt met zichzelf heeft MB-advisering verschillende die er voor zorgen dat een persoon energie, zelfvertrouwen, van belemmerende gedachten helpende gedachten maakt en een positieve blik krijgt in het vinden van nieuw werk. Er kan gewerkt worden met ‘the circel of excellence’, energiegevers en energievreters en de RET (Rationele emototive training).

Competenties en interesse
Andere instrumenten die ingezet kunnen worden zijn verschillende persoonlijkheids, interesse en competentietesten (de loopbaanscreener). Deze zorgen voor waardevolle informatie waarmee een persoon gerichtere keuzes kan maken voor wat betreft een vakgebied. Onder de loep nemen van het cv, het schrijven van sollicitatiebrieven en sollicitatietraining zijn onderwerpen die aan bod komen nadat een persoon zichzelf (opnieuw) heeft leren kennen.