Loopbaanbegeleiding is een vorm van coaching waarin de coachee, en het perspectief op een functie, baan of carrièrepad centraal staat. Loopbaanbegeleiding kan op veel verschillende manieren invulling krijgen. De manier die MB-advisering biedt is gericht op het ontdekken van ambities, mogelijkheden, kwaliteiten, overtuigingen, belemmeringen, valkuilen en nog veel meer. Wat het nog meer kan zijn is voor iedereen anders. Dit ontdek je gaandeweg het unieke en prachtige traject!
Met alle waardevolle informatie en zelfkennis bepaal je uiteindelijk zelf wat de vervolgstap in je carrière gaat zijn.

Doelgroep

Loopbaanbegeleiding is er voor iedereen die een loopbaanvraag heeft. Een loopbaanvraag kan op meerdere manieren ontstaan. Het kan een bewuste vraag zijn. Het kan ook een vraag zijn die weggedrukt, of anders gezegd, verstopt zit. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je geen energie meer haalt uit het huidige werk, maar dat je de reden daarvan niet weet. Het kan ook zijn dat de werkgever jou adviseert om ‘eens iets anders te gaan zoeken’. Andere mogelijke aanleidingen voor het starten van een loopbaantraject zijn:

– “Mijn huidige werk past niet meer bij mij. Wat kan ik hier aan doen?”
– “Door ontwikkelingen in mijn functie/organisatie wil ik wat anders, maar hoe?”
– “Ik merk dat ik vast loop in mijn huidige werk. Wat kan ik hier aan doen?”
– “Er is geen balans tussen werk en privé. Dit zorgt voor een hoge druk.”
– “Ik wil meer uit mijn carrière halen, maar ik krijg het maar niet van de grond.”
– “Ik wil mijn werkgever meer kunnen bieden dan dat ik nu doe.”
– “Ik ben (onverwachts) werkloos geraakt. Hoe krijg ik een nieuwe baan?”
– “Solliciteren is niets voor mij. Toch moet ik het doen voor een baan. Wat nu?” 
Wist je dat…


Loopbaanbegeleiding perfect past binnen een modern personeelsbeleid en het een bijdrage levert aan goed werkgeverschap? Het geeft het signaal af dat je als werkgever:

Zorg hebt voor medewerkers en ze niet onbegeleid laat zoeken.
In- door- en uitstroom een belangrijk element vindt.
De signalen wat betreft loopbaanontwikkeling van medewerkers serieus neemt.
Een element van een levensfasebewust personeelsbeleid hanteert.

Het traject en de werkwijze


1) Intakegesprek
We starten met een (gratis) intakegesprek. Dit gesprek staat in het teken van een verkenning van de interesse in een loopbaantraject, eventueel de privé situatie en de kansen op de arbeidsmarkt. Het intakegesprek kan gevoerd worden tussen de coach en de persoon met een loopbaanvraag. Het intakegesprek kan ook gevoerd worden tussen coach, coachee en een leidinggevende of mobiliteitsadviseur. Na het intakegesprek bepaal je zelf of je wilt starten met het loopbaantraject. Als MB-Advisering de opdracht gegund krijgt, worden er nadere afspraken gemaakt en er wordt een offerte opgesteld.

2) Het traject
Doorgaans bestaat een traject uit 8 sessies van circa 1,5 uur per sessie, verdeeld over circa 10 weken. Uiteraard is het mogelijk om het traject naar wens in te korten of te verlengen.  Het werkboek ‘loopbaan kompas’ is het middel waarmee de coachee het traject doorloopt. Dit werkboek staat vol met effectieve opdrachten die stuk voor stuk een bijdrage leveren aan het antwoord op jouw loopbaanvraag.

3) Afsluiting
De coachee sluit met behulp van de coach het traject af met een concreet actieplan. In de plan staan de te ondernemen acties waardoor de nieuwe carrière stap steeds dichterbij komt. Naast het actieplan ontvangt de coachee ook een persoonlijk verslag waarin de belangrijkste bevindingen van het traject in geformeerd worden. De werk- of opdrachtgever ontvangt een eindverslag van het traject.